Varikosel

Testisler skrotum denilen elastik ve gevşek testis torbasının içinde yerleşmişlerdir. Testisler arter ve venleri, lenf damarları, sinirler, vas deferens denilen sperm kanalı,  vb yapılarla berabedir. Testis toplardamarlarının normalden fazla genişlemesine varikosel denir. Erkeklerin yaklaşık % 20 sinde varikosele rastlanılır.

      Varikoselin oluşum sebebi tam olarak bilinmemektedir. Sol tarafta daha sık görülür.Ancak çift raflı, sadece sağda da izlenebilir. Varikosel bir takım mekanizmalarla sperm üretimini, sayısını, hareketini, yapısını bozabilir. Ancak mutlaka bu durumlar olmak zorunda da değildir. Bazen sadece testis ve kasık ağrıları ile de ortaya çıkabilir. Ayrıca testisin normal yapısını bozup testis küçülmesine de sebep olabilir.

     Varikosel fizik muayene ve testiküler doppler ultrason yapılarak tanı konulur.

     Her varikosel opere edilmemelidir. Operasyon için birtakım kriterler mevcuttur. Hekiminiz bu konuda size detaylı bilgi verecektir. Sperm parametrelerinin bozuk olması, çok şiddetli ağrı olması (medikal tedaviye cevap vermeyen), testis atrofisinin başlamış olması belli başlı operasyon nedenleridir.

     Varikosel operasyonu mutlaka mikrocerrahi teknikle  yapılmalıdır. Kasık bölgesinden 1,5-2 cm lik insizyon sonrası genişlemiş variköz yapılar mikroskop eşliğinde tedavi edilir. Bu sayede testisin diğer yapılarına zarar da verilmemiş olur. Operasyon sonrasında sperm yapıları 3-4 ay içinde normale dönmeye başlar. Ancak 1-2 yıla kadar da bu süre uzayabilir. İşlem sonrası ciddi bir ağrı söz konusu değildir.Operasyon sonrası (mikrocerrahi) nüx yani tekrar etmesi son derece nadirdir.