Prostat Hastalıkları ve BPH

Prostat bir salgı bezidir.İdrar kesesinin hemen çıkışında yer alan, idrar kanalıyla devamlılık gösteren spermleri testislerden getiren kanalın ( vas deferens ) açıldığı, normalde ceviz büyüklüğünde olan bir organdır. Prostat bezi meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılamaktır.

Prostat hastalıkları ;

  • Prostatit (prostat ilitihabı )
  • İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat hiperplazisi )
  • Prostat kanseri

PROSTATİT

Prostat bezinin iltihabi reaksiyonudur. Bazen mikrobik bazen de non mikrobik olabilir. Prostatit her yaşta erkekte görülebilir. Ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, üretral akıntı, perine bölgesinde ağrı, bazen ateş gibi şikayetler olabilir. Genellikle medikal tedavi, koruyucu önerilerle tedavi edilmektedir. Ancak bazen uzun süreli tedavi gerekebilir.

BPH (Benign prostat hiperplazisi)

İyi huylu prostat büyümesidir. Çok farklı belirtilerle hasta kliniğe başvurabilir. Bunlar :

-İdrar başlatmada ve sonlandırmada zorlanma

-Kesik kesik idrar yapma

-İdrar hızında azalma

-İdrar yaparken yanma, acıma gibi his olması

-İdrar kesesinin tam boşaltamama hissiyatı

-Ani idrar sıkışıklığı, bazen idrar kaçırma, gece sık idrara çıkma

-İdrar yapamama

-İdrarda veya menide kan görülmesi

-Ağrılı boşalma (ejekülasyon)

Yukarıda anlatılan yakınmalar prostat ve alt idrar yolları rahatsızlıklarında görülen yakınmalardır. Ancak prostatın hangi tür rahatsızlığına bağlı geliştiğini üroloji uzmanı muayenesi, birtakım tetkik ve tahliller neticesinde saptanabilir.

Erken dönem prostat rahatsızlıkları bazen hiçbir belirti de vermeyebilir. Prostat hastalıklarında ayırıcı tanı oldukça önemlidir. Bunun için dikkatli bir fizik muayeneyle beraber, rektal muayene, idrar tetkikleri, PSA tetkiki, görüntüleme yöntemleri (Ultrason, multiparametrik prostat MR), gerekirse prostat biyopsisi gerekli olabilir.

Bu yapılanlar sonucunda iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tanısı konduğunda medikal tedavi ve cerrahi tedavi ile hasta tedavi edilebilir. Cerrahi tedavilerde son dönemlerde oldukça yenilikçi gelişmeler olmuştur. Çoğu hasta grubumuzu endoskopik (Kapalı ) tedavilerle sağlığına kavuşturmaktayız. Çok sık olmamakla beraber bazen açık cerrahi yöntemine de başvurulabilir. Prostat ameliyat tipini belirlerken hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, ek hastalık olup olmadığı, prostat büyüklüğü, hekim tecrübesi dikkate alınmaktadır.

TUR-P ( TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU )

En sık yapılan prostat ameliyat şeklidir. Kapalı yöntem dediğimiz bu operasyonda idrar kanalından içeri girilerek prostat adenomu küçük kesiklerle prostat kapsülüne kadar rezeke edilir. Kesilen parçalar yine kapalı özel bir sistemle vücut dışına alınır. Kanama kontrolü sağlandıktan sonra sonda takılarak işleme son verilir. Ameliyattan 2-3 gün sonra da genellikle sonda çıkarılarak hasta taburcu edilir.

TUR operasyonu farklı enerji sistemleri kullanılarak yapılabilir. Monopolar, bipolar, plazmakinetik vb yöntemler mevcuttur.

POSTAT TEDAVİSİNDE LAZER YÖNTEMİ

Bu işlem de endoskopik (kapalı) yöntemdir. Greenlight, PVP,THuLEP, DİLEP,HOLEP vb şekille yapılabilir.

AÇIK PROSTAT OPERASYONU

Büyük hacimli iyi huylu prostat büyümelerinde başvurulan bir yöntemdir. Yaklaşık 10 cm insizyon yapılarak açık ameliyatla prostat alınır. Bu ameliyat sonrasında hastanın hastanede kalma süresi biraz daha uzundur. Sonda ise yaklaşık 1 hafta sonra çıkarılabilir. Uygun hastalarda memnuniyet seviyesi de oldukça yüksektir.

Yukarıda anlatılan cerrahi tedavilerden sonra birtakım yan etkiler operasyon sonrasında görülebilir. Bunlar; Genellikle geçici (kalıcı olmayan) idrar kaçırması, erkesiyon azalması (%2-5), retrograd ejekülasyon (Meninin gelmemesi veya az gelmesi, mesane içine kaçması), ilk 1 ay hafif idrar renginin pembeleşmesi, idrar yaparken yanma-acıma, sık idrara çıkma gibi sorunlar görülebilir. Ancak bu durumlar genellikle kalıcı değildir. Hastanın ameliyat sonrasında mutlaka aşırı fiziksel hareketlerden kaçınması, sıvı alımının yeterli miktarda olması,  kabız olmaması gibi önerilerde bulunulmaktadır.